Recensies

Bespreking van (meestal) mooie boeken

Horen zeggen: “Een recensent is als
een eunuch: hij ziet wat hij observeert
de hele dag om zich heen gebeuren,
maar kan het zelf niet.”