Recensies

Gehoord: “Een recensent is als
een eunuch: hij beschrijft wat
hij de hele dag om zich heen
ziet gebeuren, maar zelf kan
hij het niet.”